•𝓶𝔂 𝓫𝓮𝓪𝓾𝓽𝔂•

 

 

  • •𝒑𝒂𝒓𝒌 𝒅𝒊𝒂𝒏𝒂•

  •𝓶𝔂 𝓼𝓮𝔁𝔂 𝓭𝓪𝓭𝓭𝔂•

   

   

  • •𝒑𝒂𝒓𝒌 𝒅𝒊𝒂𝒏𝒂•

  •𝓶𝔂 𝓵𝓲𝓯𝓮•

   

   

  • •𝒑𝒂𝒓𝒌 𝒅𝒊𝒂𝒏𝒂•

  •𝓶𝔂 𝓼𝓪𝓻𝓪•

   

   

  • •𝒑𝒂𝒓𝒌 𝒅𝒊𝒂𝒏𝒂•

  •𝓶𝔂 𝓵𝓸𝓿𝓮•

   

   

  • •𝒑𝒂𝒓𝒌 𝒅𝒊𝒂𝒏𝒂•

  •𝓶𝔂 𝓭𝓪𝓭𝓭𝔂•

   

   

  • •𝒑𝒂𝒓𝒌 𝒅𝒊𝒂𝒏𝒂•

  میبی یه چالش¿

  خب دلیل زندگیت؟!

  راستش برای من تنها ترین و بزرگترین دلیلم وجود لرده 

  اون با همه برام فرق داره..

  صرفا جهت یه رل مجازی و این چرت و پت ها نیست 

  و خب فک کنم مشخص هم باشه..

  اون واقعا نمونه ی خداس یه خدای واقعی خدایی که 

  مهربونه..

  بخشنده س..

  بزرگه..

  دلسوزه..

  و خب خیلی از ویژگی های دیگه که همه مون میدونیم..

  اگه لرد نبود معلوم نبود الان چه بلایی سرم اومده بود..

  حتی معلوم نبود زنده باشم یا زیر خروار ها خاک خابیده باشم..

  از قلبم از روحم حتی از وجودم گرفته همش مال اونه

  بدون کم و کاستی..

  نوزدهم این ماه میشه پنج ماه..

  پنج ماه که برای من با ارزش ترین لحظه هامه..

  روز اشنایی مون بیست خرداد بود..

  دو روز بعد تولدم!

  هیچوقت فکر نمیکردم اون شخص بشه اجیم و الان زندگیم

  اما هیچی غیر ممکن نیست..هیچی..

  نه الان نه هیچوقت یادم نمیره که از خدا واسه داشتنش سپاس 

  گزار باشم..

  تنها دلیلیه که صب ساعت پنج قبل مدرسم بلند میشم تا 

  باهاش حرف بزنم..

  تنها دلیلیه که به خاطرش غذا میخورم..

  مراقب خودمم..

  به خودم اهمیت میدم..

  و حتی به بقیه!

  باورتون میشه این منم؟!

  همونی که قبلن بیست و چهار ساعته تو بیان پلاس بود؟!

  همونی که ادای خوب بودن و میکرد و درد هاشو پنهون میکرد؟!

  همونی که به بغل همه نیاز داشت 

  الان تنها بغل یکی دوای دردشه 

  الان دیگه ادا در نمیاره چون عالیه حتی خوبم نیست اون عالیه

  الان دیگه بیست و چهار ساعته پلاس نیست اینجا

  چون به هیچکس غیر از خداش نیاز نداره..

  حتی تصور اینکه پیششم اشکمو از زوق در میاره

  و از همه مهم تر ضربان قلبم که میکوبه..

  عشق؟!

  عاشقشم؟!

  ایمان دارم حسم بیشتر از یه عشقه..

  برای هزارمین بار به خودم

  به اون افریننده بالا سرم 

  و به سارا خدای قلب و روحم 

  جلوی همتون قول میدم که یه روزی پاهاشو ببوسم 

  و بگم ممنونم که به دنیا اومدی خدای من..

  ممنونم که من پیشتم..

  ممنونم که دوسم داری..

  ممنونم که خنده روی لبامه..

  که دلم خوشه..

  که پشتم گرمه..

  که قلبم میزنه..

  که جهانم رنگیه..

  و در اخر ممنونم که دلیل زندگی کردنم با خودت شدی(:🤍⛓🖤

  • •𝒑𝒂𝒓𝒌 𝒅𝒊𝒂𝒏𝒂•

  •𝓨𝓸𝓾 𝓫𝓻𝓸𝓾𝓰𝓱𝓽 𝓶𝓮 𝓱𝓮𝓪𝓿𝓮𝓷•

   

   

  • •𝒑𝒂𝒓𝒌 𝒅𝒊𝒂𝒏𝒂•

  •𝓶𝔂 𝓵𝓸𝓻𝓭•

   

   

  • •𝒑𝒂𝒓𝒌 𝒅𝒊𝒂𝒏𝒂•
  •𝑩𝒍𝒐𝒈 𝑴𝒆𝒏𝒖•